Tüm Türkiye'deyiz.
Untitled Document
 HİZMETLERİMİZ > Maden Arama
Maden Arama

Maden aramalarında jeofizik yöntemler ile siz değerli madencilerimize yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Özellikle mermer,traverten vb. doğal taş ocaklarının ve metalik madenler (krom, demir, bakır v.b) için açılması düşünülen sahalarda jeofizik rezistivite, jeofizik gravite ve jeofizik radar(GPR) yöntemlerini kullanarak sahada madenlerin blok boyunu, eğimini, yönünü, alınabilecek bloklarda ince kılcal kırık ve çatlakların olup olmadığı hakkında detaylı bilgi toplanabilmektedir. Bu veriler ışığında yapılacak sondaj noktalarının belirlenmesi, sondaj ve rezistivite sonuçlarının korelasyonu sonucu sahanın rezerv tayininin yapılması, ekonomik olup olmadığının araştırılması çalışmaları yapılabilmektedir. Alınan ölçümler sonucu yapılan değerlendirmelerde %80'lere varan doğru sonuçlar alınmıştır.Burada amaç sondaj sonuçları ile jeofizik etüt sonuçlarını karşılaştırarak en az araştırma maliyeti ile sahanın etüdünün yapılmasıdır.

JEOFİZİK GRAVİTE YÖNTEMİ
Gravite yöntemi , temel jeofizik yöntemlerinden biridir. Yeraltnın homojen olmaması ve değişik yoğunlukta kayaçlann bulunması nedeniyle yerkürenin yerçekimi ivmesi "g" de değişmeler meydana meydana gelir. Bu değişmelerin , yeryüzünde , özel aletlerler ölçülmesi ve bu değerlerin kıymetlendirilmesi, gravite yönteminin teşkil etmektedir. Gravite yöntemi kısaca , yeraltındaki değişik yoğunluklardan oluşan yerçekimi ivmesi " g" nin değişmelerini ölçmek ve bu ölçü değerlerini kıymetlendirerek yeraltında aranan maden veya jeolojik yapı hakkında bilgi edinmektir.

JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİ
Rezistivite yöntemi jeoelektrik prospeksiyonunun en çok kullanılan jeofizik yöntemlerinden birisidir. Özellikle maden, petrol, su, jeoteknik mühendislik problemlerinin aydınlatılmasında ekonomik, hızlı ve en çok kullanılan yöntemdir. Rezistivite yönteminin çalışma prensibi, yere iki elektrotla verilen akımla diğer iki elektrotta oluşan potansiyel farkının ölçülmesidir. Rezistivite yönteminde amaç, gerçek özdirenci bulmaktır. Teorik olarak yer altı homojen olduğundan görünür özdirenç (PA) hesaplanır. Elektrot aralıklarının değiştirilmesi ile kayaçların görünür özdirenç değerlerinden yatay ve yataya yakın tabakaların kalınlıkları ve gerçek özdirenç değerleri hesaplanabilir. Rezistivite yönteminde akımın yere etkin bir şekilde nüfus edebilecek derinlik, elektrotlar arasındaki uzaklığa, yer altındaki tabakaların bağıl kalınlığına ve yar altı cisimlerinin şekillerine, büyüklüğüne ve özdirencine bağlıdır. Elektrot açılımı olarak Schlumberger açılım sistemi kullanılır.

JEOFİZİK RADAR(GPR) YÖNTEMİ
Jeofizik GPR yöntemi yeriçine EM (Elekromanyetik) dalgaların daha doğrusu mikrodalga boyutundaki radar dalgalarının gönderilmesi ile çalışmaktadır. Verici antenler ile gönderilen dalgalar daha sonra alıcı antenler ile yerden toplanmakta ve gönderilen dalga ile toplanan dalga arasındaki farklar yeraltının haritalanmasını sağlamaktadır. GPR yeraltında jeolojik yapıların, tabakaların, yeraltı suyunun, nemli-killi zonların, anakayaçların, madenlerin haritalanmasında kullanılan bir yöntemdir.

Bilindiği üzere madencilik sektöründe tam anlamıyla etüt yapılmadan açılan ocaklar sonucu büyük zararlara uğrayan değerli madencilerimiz çoğunluğu oluşturmaktadır. Siz değerli madencilerimizin açılacak ocaklar hakkında detaylı olarak bilgilendirilip ekonomik açıdan ne şekilde değerlendirilebileceği fikrini verebilmek biz jeofizik mühendislerinin en önemli görevleri arasındadır.

Ulusal yeraltı kaynaklarımızın en ekonomik şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz gururluyuz.
VİDEOLAR

 

© Tüm Yazılar ve Görsellerin Yasal Hakkı Cnr-Group 'a aittir.